torsdag 23. februar 2012

Rytme og bevegelse - "From side to side"

Parallelt med "Fotopolymer" har vi hatt en annen oppgave, rytme og bevegelse. Denne gikk ut på at vi skulle lage en abstrakt komposisjon hvor bevegelse/gjentakelse/rytme i linjer, form og farger var de viktigste elementene. Oppgaven skulle vi løse ved hjelp av foto og digital bildebehandling.

Det ferdige produktet mitt:
Farge. 

Sort-hvitt.

Jeg valgte å legge fokus på å bruke redskaper i i Photoshop som "lasso verktøyet" for å skjære ut objektet og gjenta det ved å bruke "opacity" slik at det blir overlappet og ser ut som om det er i bevegelse, noe det også opprinnelig er. Vi fikk og i oppgave å lage tittel til komposisjonen selv, jeg endte da opp med "From side to side", fordi jeg føler det både beskriver komposisjonen og hva det symboliserer - nemlig energi og samarbeid.

Andre del av oppgaven var teoretisk, altså lage en rapport hvor vi beskriver og vurderer det estetiske bildet ut ifra komposisjonelle virkemidler, og begrunner valgene våre.


Christina Antonie

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar